• آخرین اخبار
  • پربیننده ترین اخبار
موقعیت صفحه دوم سمت راست
گزارش و گفتگو

کد خبر : 2103 - تاریخ انتشار : یکشنبه 17 شهریور 1392 - ساعت: 15:11

چاپ

مصاديق و عواقب پنهان كاري


 اين روانشناس بيان داشت: زماني كه حواس انسان جمع نيست و انرژي كافي براي مخفي كاري عيب ها وجود ندارد ،عيب ها به صورت جهش هاي زباني و گفته هاي غير قابل كنترل(در اصطلاع سوتي) بروز مي كند و معمولا دردسر ساز است.

به گزارش  میانخبر ،پنهان كاري يكي از مسائلي است كه در بيشتر روابط انساني زندگي اجتماعي وجود دارد كه مي تواند مصاديق زيادي داشته باشد، پنهان كاري كار درست يا غلطي است بستگي به شرايط اجتماعي و محيطي و انساني دارد.

حجت الاسلام والمسلمين مهدي هادي، روانشناس و استاد اخلاق  اظهار داشت:مخفي كاري و پنهان كاري از دو منظر قابل بررسي است،بعد اول بحث زندگي عادي بشر است كه در اين زندگي خواسته و ناخواسته اتفاقاتي رخ مي دهد كه قابل دفاع كردن و قابل اشكار شدن نيست و فرد مجبور است برخي از اتقاقات زندگي خود را مخفي كند.

وي گفت:اينكه چه اتفاقاتي بايد پنهان شود بستگي به فرد و محيط دارد به طور مثال افرادي هستند كه در محيطي زندگي مي كند كه مشكلات مادي اتفاقو عيب مهمي محسوب مي شود ،ممكن است يك فرد پولدار در برهه اي از زمان با مشكلات مادي روبه رو شود و مجبور مي شود كه اين مشكل را از دوستان و نزديكان خود مخفي نگه دارد زيراي براي وي يك عيب و ننگ بزرگ به حساب مي آيد.

حجت الاسلام هادي خاطر نشان كرد:اما ممكن است بي پولي براي فردي رخ دهد كه از ابتدا از نظرمادي فقير بوده است و در محله فقيرنشين زندگي مي كند،هيچ دليلي براي مخفي كاري اينكه بي پول است ندارد،اما همين فرد ممكن است در برهه اي از زمان به پول  زيادي دست پيدا كند در اينجا پولدار بودن خود را مخفي مي كند زيرا احساس خواهد كرد كه نگاه و توقعات اطرافيان متفاوت است و ممكن است وي مورد تهمت قرار بگيرد.

با توجه به نمونه هاي ذكر شده به طور دقيق و يقين نمي توان گفت كجا پنهان كاري خوب است و كجا بد و بايد شرايط محيطي و فردي در نظر گرفته شود.

اين كارشناس روانشناسي تصريح كرد:البته ذكر اين نكته ضروري است كه دردين اسلام توصيه به مخفي كردن گناهاني است كه از انسان سرزده است زيرا آشكار كردن گناه قبح و زشتي گناه را از بين مي برد و ديگران هم براي اقدام به آن گناه احساس بدي نداشته باشند.

افرادي كه ميخواهند واقعيتي از زندگي خود را به ديگران نشان ندهند به جاي دروغگويي بهتر است ،در جايي كه حضور دارند موضوع گفتگو را تغيير دهند ، زيرا توصيه دين  براي عدم دروغگوي توصيه هاي مطلق است و به راحتي به انسانها اجازه دروغگويي داده نمي شود.

اما اگر در جايي تكليف شرعي بر عهده انسان بود كه براي  راست نگوييد در اينجا قبل از دروغگويي ،توصيه بزرگان اخلاق  به توريه شده است،توريه گفتن حرف هاي دو پهلو كه باعث مخفي شدن واقعيت مي شود البته دروغي هم گفته نشده است.

به طور مثال اگر از فردي سوال شد كه شب گذشته كجا بودي و تكليف شرعي برعهده وي بود و يا براي حفظ آبروي مومن كه راست نگوييد،مي تواند عنوان كند انسان مومن شب هاي جمعه مگر مي تواند دعاي كميل نرود، در اينجا فرد نگفت كه دعاي كميل بوده بلكه ذهن مخاطب را به سمتي هدايت كرده كه  انسان مومن شب هاي جمعه به دعاي كميل مي رود پس مخاطب تصور مي كند او هم به دعاي كميل رفته است و ذهن مخاطب منحرف شده است.

وي در ادامه افزود:اما از بعد دوم مخفي كاري و پنهان كاري به عنوان يك رويه براي فريب كاري در زندگي است به معني كه انسانها سعي كنند بخشي از زندگي را مخفي كنند براي اينكه سر ديگران را كلاه بگذارند و خدعه و فريب كنند از اين منظر اين مخفي كاري يك عيب محسوب مي شود.

اين استاد دانشگاه بيان داشت:انسانهايي كه بدي هايي دارند و منافقانه خودشان را خوب و مومن جلوه مي دهند،انسانهايي كه دست به توطئه هاي مي زنند اما از ديگران مخفي و پنهان مي كنند،انسانهايي كه مسيرهاي غلطي را در زندگي طي مي كنند و سعي مي كنند اين كار را مخفي كنند تا سودجويي هايي را انجام دهند ،از اين منظر مخفي كاري و پنهان كاري يك عيب به حساب مي آيد،و از نگاه روانشناسي يك بار رواني كه انرژي زيادي از فرد ميگيرد به دنبال دارد.

هادي ابراز داشت:انسان زماني كه بخواهد نكته اي را از ديگران پنهان كند،از نظر رواني بايد انرژي زيادي را صرف كند ،براي همين است كه زماني كه حواس انسان جمع نيست و انرژي كافي براي مخفي كاري عيب ها وجود ندارد ،عيب ها به صورت جهش هاي زباني و گفته هاي غير قابل كنترل(در اصطلاع سوتي) بروز مي كند و معمولا دردسر ساز است.

وي در خصوص دروغ گفتن براي پنهان كاري گفت:دروغ گفتن براي پنهان كاري در بخش دوم جاي دارد بخشي كه ميخواهيم فريبي را ايجاد كنيم كه،انرژي رواني زيادي را هزينه مي كنيم يادمان باشدوقتي بخواهيم واقعيت را به گونه ديگري جلوه دهيم  باعث خواهد شد دروغ بگوييم و در نهايت دروغ اول ،دروغ هاي بعدي را به دنبال خودش خواهد آورد./بی باکدیدگاه شما در مورد : مصاديق و عواقب پنهان كاري

مصاديق و عواقب پنهان كاري تغییر کد

موقعیت صفحه دوم سمت چپ