• آخرین اخبار
  • پربیننده ترین اخبار
موقعیت صفحه دوم سمت راست
آخرین اخبار

کد خبر : 28486 - تاریخ انتشار : دوشنبه 16 بهمن 1396 - ساعت: 08:18

چاپ

سبک همسایه داری اسلامی در مقابله با همسایگان بدرفتار


زندگی اجتماعی امروزبشردرعین برخوداری نسبی ازفضایل اخلاقی و انسانی، در مواردی با نا بسامانیها و ناملایمات اجتماعی اخلاقی مختلفی همراه است.

به گزارش میانخبر،زندگی اجتماعی امروزبشردرعین برخوداری نسبی ازفضایل اخلاقی و انسانی، در مواردی با نا بسامانیها و ناملایمات اجتماعی اخلاقی مختلفی همراه است؛ لازم است با وضع قوانین مناسب و فرهنگ سازی درست و ارائه راهکارهای عملیاتی کارآمد،زندگی مردم را سروسامانی داد. ودرحوزه روابط اجتماعی یکی ازمواردی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، جایگاه همسایگان می باشد. قرآن وروایات که تامین کننده سعادت دنیا و آخرت انسانها می باشند، دستورات وبرنامه های متنوعِ اجتماعی واخلاقیِ بسیاری را برای همسایگان در نظر گرفته که با تبعیت وبکارگیری آنها، مردم می توانند درکنارهم براحتی وآسایش زندگی نمایند.ازآنجایی که به انجام رسیدن این مهم جزباهمکاری وهمدلی، میسرنیست، لازم است همگان به تعامل سازنده با دیگران به ویژه همسایگان اهتمام ورزند. این تحقیق با موضوع سبک زندگی دینی درتعامل باهمسایگان، ضمن بیان وظایف وحقوق همسایگان، شیوه های مقابله درست با همسایگان بد اخلاق رامورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژگان: قرآن، روایات، سبک زندگی، همسایگان، حقوق ، ارتباط اجتماعی

نویسنده:
حسنعلی نوروزی 

مجله پژوهش های اخلاقی - سال پنجم، شماره 4، تابستان 1394.


منبع : فارس

مطالب مرتبط با : سبک همسایه داری اسلامی در مقابله با همسایگان بدرفتار
دیدگاه شما در مورد : سبک همسایه داری اسلامی در مقابله با همسایگان بدرفتار

سبک همسایه داری اسلامی در مقابله با همسایگان بدرفتار تغییر کد

موقعیت صفحه دوم سمت چپ