• آخرین اخبار
  • پربیننده ترین اخبار
موقعیت صفحه دوم سمت راست
آخرین اخبار

کد خبر : 28493 - تاریخ انتشار : دوشنبه 16 بهمن 1396 - ساعت: 08:36

چاپ

عوامل اقتصادی موثر بر جرم در ایران؛ کاربرد انتقال ملایم پانلی


در این تحقیق تاثیر عوامل اقتصادی بر جرم در قالب استان‌های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش میانخبر،مطالعه دلایل بروز رفتارهای مجرمانه برای کاهش جرم الزامی است. یکی از دیدگاه‌های مهم و اساسی در بررسی شرایط محیطی ارتکاب جرم، ویژگی‌های اقتصادی محیط است. در این تحقیق تاثیر عوامل اقتصادی بر جرم  در قالب استان‌های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. نتایج به دست آمده با متغیر انتقال تورم، دو رژیم و یک حد آستانه‌ای نشان می‌دهد که در رژیم اول (سطوح پایین تورم) درآمد سرانه واقعی تاثیر معنی‌داری بر جرم ندارد، اما در سطوح بالای تورم (رژیم دوم) تاثیر درآمد سرانه واقعی بر جرم منفی و معنی‌دار است. در سطوح پایین تورم، تاثیر نابرابری درآمدی بر جرم مثبت و معنی‌دار، اما در سطوح بالا، نابرابری تاثیری بر جرم ندارد. تاثیر صنعتی شدن در سطوح پایین تورمی، غیرمعنی‌دار، اما در سطوح بالای تورم، این تاثیر مثبت و معنی‌دار است. بیکاری در هر دو رژیم تاثیر مثبت و معنی‌دار بر جرم دارد.


منبع : فارس

مطالب مرتبط با : عوامل اقتصادی موثر بر جرم در ایران؛ کاربرد انتقال ملایم پانلی
دیدگاه شما در مورد : عوامل اقتصادی موثر بر جرم در ایران؛ کاربرد انتقال ملایم پانلی

عوامل اقتصادی موثر بر جرم در ایران؛ کاربرد انتقال ملایم پانلی تغییر کد

موقعیت صفحه دوم سمت چپ