• آخرین اخبار
  • پربیننده ترین اخبار
موقعیت صفحه دوم سمت راست
گزارش و گفتگو

کد خبر : 5268 - تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 آذر 1393 - ساعت: 22:11

چاپ
سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

سلامت نظام اداری و مقابله با فساد


به گزارش میانخبر ، سلامت سازمانی را وضعيتی می دانند كه كليه عوامل سازمان، قابليت تأمين اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته باشند و بتوانند انحراف از هنجارهاي اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسايی و تدابير لازم و به هنگام را برای رفع آنها لحاظ نمايند.

برخي نيز سلامت سازمانی را به معنای تبعيت از هنجارهای اخلاقي و قانونی درعملكرد سازمانی و شغلی دانسته اند، كه در مقابل آن، فساد اداري است و به معنای هنجارشكنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی و سوء استفاده از موقعيت و جايگاه شغلی و اداری برای مقاصدی غير از خواستگاه اصلی و قانونی برای منفعت شخصي يا گروه است.

در یك دستگاه سالم، مدیرانی با سواد به تمام معنا و متعهد و كاركنانی وظیفه شناس با روحیه بالا وجود دارند كه كار خود را دوست دارند و افرادی مؤثر و سودمند هستند كه مايه پویايی سازمان مي شوند، برخي نيز سلامت سازمانی را به توانايی سازمان در تصمیم سازی و تصمیم گیری های درست، بجا و مناسب تعريف كرده اند.

سازمانهای سالم به عنوان موجودات زنده و پویا در محیط می توانند پديد آيند و با فراهم شدن امكانات لازم و كافی رشد كنند، توسعه یابند و از طریق ارائه كالا و خدمات سالم و ارزنده باعث تأمین نیازهای محیطی و تسهیل فرآیند رشد و شكوفایی جامعه شوند

سلامت اداری و یا نقطه مقابل آن فساد اداری داری تعریفی جامع الشرایط و قابل قبول همگان نمی باشد، سوء استفاده از موقعیت و جایگاه شغلی و اداری برای مقاصدی غیر از خواستگاه اصلی و قانونی از برای منفعت شخصی یا گروهی را فساد اداری یا شغلی می نامند، نقطه مشترک فساد اداری در تمام عرصه ها، هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد سازمانی و شغلی می باشد، و از این روست که سلامت اداری تبعیت از هنجارهای قابل قبول در هر جامعه و فرهنگ می شود.

مهدی باقری کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و استاد دانشگاه درباره ی ویژگی های نظام اداری سالم گفت: سازمان ها باید براساس نیاز حقیقی جامعه شکل گیرند و مأموریت های اصلی باید به عنوان نیروی محرکه تلقی شوند و نیروی انسانی شاغل در سازمان ها باید افرادی با دانش، مهارت، خشنود و با انگیزه باشند و نظام ها و قوانینی که وضع می شوند باید از نقش انگیزنده هایی برخوردار باشند.

وی در ادامه افزود: در یک نظام اداری سالم باید به پیشگیری بیش از درمان اهمیت داده شود و همچنین باید به جلب رضایت ارباب رجوع اهمیت زیادی قائل شد.

وی برای برنامه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، گفت: برای ارتقا سلامت نظام اداری باید به شفاف سازي امور و فعاليت ها و افزايش پاسخگويی، رضايت مندی خدمت گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع را افزایش دهیم و یک نظام شايسته سالاری در انتخاب ها و انتصاب ها برقرار کنیم تا فرهنگ عمومی و ارزش های دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان مهیا شود .

باقری به منابع تخلف نظام اداری اشاره داشت و افزود: عدم آشنائی کارکنان، تفاوت سطح حقوق و دستمزد، عدم آشنائی با مقررات، رسوم غلطی که به صورت عرف درآمده است، نداشتن نظام و عدم گرایش به نظام، نداشتن تخصص لازم، شاغل گرایی، فضای نامناسب در سازمان ها، شبکه های گسترده ارتباطی غیررسمی، ایجاد شغل های کاذب، دگرگونی های سریع اجتماعی، عدم اطلاع رسانی به موقع، همه و همه می توانند منابع تخلف محسوب شوند.

وی درباره ی راه کارهای جلوگیری از بروز تخلف اداری گفت: روشها و نظام های سنتی هنوز در بیشتر اداره ها، محور گردش کارها به حساب می آیند و در این روش همواره راه فرار برای متخلفان باز بوده است، ارائه یک نظام مطمئن و تعریف شده اداری به شکلی که مدیران موظف باشند تمام اموال اداری و اجرائی را در قالب نظامی مدون، اجراء، تشکیل پرونده و بایگانی کنند و هر لحظه بتوان کلیه اطلاعات را به دست آورد یکی از راهکارهای جلوگیری از بروز تخلف اداری است.

باقری مهم ترین اصل در اداره امور اداری را پایبندی همگان به قانون به عنوان منشور اخلاقی دانست و گفت: رعایت قانون از جانب همگان در هر مرتبه ای که باشد و نبودن تبعیض و عمل به مساوات در اجرای قانون برترین چیزی است که سلامت اداری را حفظ می کند .

وی تآکید کرد: یکی از مهم ترین وظایف هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع محترم قضایی در جهت سالم سازی دستگاه های اداری و حفظ منافع عمومی، شناسایی کارکنان و مدیران فاسد و محاکمه و برکناری آنان از سمت های اداری است چرا که در صورتی که این امر مهم محقق نشود دامنه فساد، کارکنان و مدیران سالم را هم در برخواهد گرفت.

باقری در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگ سازماني موجب متعهد شدن كاركنان نسبت بـــــه خود و نسبت به گروه مي شود، درنهايت فرهنگ سازماني عاملي برای تثبيت سيستم اجتماعي است و فرهنگ از نظر اجتماعي به عنوان چسبي به حساب مي آيد كه مي تواند ازطريق ارائه استانداردهاي مناسب در رابطه با آنچه كه بايد اعضای سازمان انجام دهند يا بگويند اجزای سازمان را به هم متصل كند.

 مطالب مرتبط با : سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
دیدگاه شما در مورد : سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تغییر کد

موقعیت صفحه دوم سمت چپ