• آخرین اخبار
  • پربیننده ترین اخبار
موقعیت صفحه دوم سمت راست
اخبار

کد خبر : 9549 - تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 فروردین 1394 - ساعت: 17:01

چاپ
دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه مواد پروتئینی، مصالح و لوازم‌ساختمانی، خواربار و لبنیات شهرستان میاندورود

آگهی فراخوان

دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه مواد پروتئینی، مصالح و لوازم‌ساختمانی، خواربار و لبنیات شهرستان میاندورود


در اجرای ماده 7 آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی و براساس بند 1 صورتجلسه مورخ 18/1/94 هیات اجرایی برگزای انتخابات اتحادیه صنفی مرکز استان ، بدین‌وسیله از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه فوق الذکر دعوت به‌عمل می‌آید.

به گزارش میانخبر ، آگهی فراخوان 10 روزه اول دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه مواد پروتئینی ـ مصالح و لوازم ساختمانی ـ خواربار ولبنیات شهرستان میاندورود

در اجرای ماده 7 آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی و براساس بند 1 صورتجلسه مورخ 18/1/94 هیات اجرایی برگزای انتخابات اتحادیه صنفی مرکز استان ، بدینوسیله از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه فوق الذکر دعوت بعمل می آید با در دست داشتن مدارک ذیل جهت ثبت نام و تکمیل فرم مربوطه ظرف مدت 10 روز از تاریخ 1/2/94 لغایت 13/2/94 به دبیرخانه هیات اجرایی برگزاری انتخابات واقع در شهر سورک – بلوار امام رضا(ع) – فرمانداری شهرستان میاندورود مراجعه نمائید، بدیهی است پس از اتمام مهلت مقرر ثبت نام داوطلبین مقدور نمی‌باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

تصویر پروانه کسب معتبر به همراه اصل آن دارای کد شناسه صنفی ( 3 برگ)
تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن ( 3 سری)
شش قطعه عکس 4*6
تصویر کارت ملی به همراه اصل آن (3 برگ )
تصویر مدارک تحصیلی دیپلم به همراه اصل آن برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره (3 برگ )
حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال ( با ارائه شناسنامه و تصویر آن)
توضیحات :

1- به استناد تبصره ماده 3 پروانه کسب معتبر پروانه ای است که اعتبار آن منقضی نگردیده باشد صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجازه نداده باشد واحد صنفی فعال باشد و مکان صنفی تغییر نیافته باشد.

2- به استناد تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفی ، داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف و دستگاهها اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش لزوم ثبت نام در انتخابات باشد.


منبع : سایت فرمانداری میاندورود

مطالب مرتبط با : دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه مواد پروتئینی، مصالح و لوازم‌ساختمانی، خواربار و لبنیات شهرستان میاندورود
دیدگاه شما در مورد : دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه مواد پروتئینی، مصالح و لوازم‌ساختمانی، خواربار و لبنیات شهرستان میاندورود

دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه مواد پروتئینی، مصالح و لوازم‌ساختمانی، خواربار و لبنیات شهرستان میاندورود تغییر کد

موقعیت صفحه دوم سمت چپ