تاریخ انتشار : 06/03/1398 - 21:36

کد خبر : 29909

من در خیابان از داخل اتومبیل با نگاه به چهره مردم نظرسنجی می‌کنم!

من در خیابان از داخل اتومبیل با نگاه به چهره مردم نظرسنجی می‌کنم!

به گزارش میانخبر،

آقای رئیس جمهور : انتظار نمی‌رود کتابی با عنوان نظرسنجی تالیف کرد که مولفش از داخل مرکبش و یا در سفرش با رویارویی صامت و یک جانبه که خود متکلم وحده باشد به نتیجه‌ای مطلوب و ایران‌شمول دست یافت، اگر این مولف از این منظر کتابت کند نظرات خود را از نقاشی چهره‌ها مکتوب کرده است نه گفتمان چهره به چهره در فضایی آکنده از امنیت و آرامش و ضمانت.

چه بسیارند که در خنده‌های تلخ‌شان گریه موج می‌زند و چه بسیارند چهره، گشاده گانی‌که به تنگی نفس از استنشاق گاز کشنده تورم و گرانی مبتلایند، چه بسیارند که در تکان دادن دستانشان پینه‌ی دستشان، به رخ می‌کشند و هورا کشیدنشان ممزوج به فریاد است.

جناب رئیس جمهور
ما روستازاده‌گان سیه چرده از سوزش آفتاب مزارع که دخل‌مان مزید بر خرج‌مان است را کی!! به قضاوت می‌نشینی و یا اینکه! ما در دایره نظر سنجی‌تان جایی برای ایستادن نداریم!!؟

جناب رئیس جمهور
اگر مایلید به یک نظر سنجی تقریب به واقعیت و پایدار و جهان‌شمول دست یابید، باید زندگی‌ات را چون زندگی ما، مردمان ساکنان کوی فقر، آرایش فرمایی و ملبس به لباس مندرسمان شوی و ترک‌های مصنوعی در کف دستانت ایجاد، تا با دستان ظریفت شناخته نشوی و در صف مرغ و شکر و روغن و فروش ویژه فروشگاه‌های جانبو و افق کوروش و تعمیرگاه‌های اتومبیل، پراید خطی و وانت‌های دوره گرد و باغبانان که درختانش از شدت شرمنده‌گی از زحمات طاقت فرسای باغبان، میوه‌های بی ثمنش برپای خویش می‌ریزد و یا در صف کشاورزان در دریافت کود در مراکز خدمات بایستی و بدون آنکه سوالی مطرح بفرمایید و فقط به زمزمه‌هایشان گوش دهید و بخاطر مبارک بسپارید و نظرات برگرفته از این گود را با نظرات برگرفته از خیابان‌های شیک و آدمای فانتزی شهر و تجمعات و مراسمات بدرقه و استقبال درآمیزی و با بهره جویی از فرمول حسابداری به نتیجه مطلوب دست خواهی یافت.

علی برکت الله
رحمان اصغری ولوجایی رئیس شورای بخش گهرباران