تاریخ انتشار : 01/07/1399 - 08:03

کد خبر : 31354

تصویری تکان‌دهنده از پرستار قمی

تصویری تکان‌دهنده از پرستار خسته، زیر سرم اورژانس بیمارستان بهشتی قم در فضای مجازی انتشار یافته است.در این روزهای طاقت فرسا، پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیم.

تصویری تکان‌دهنده از پرستار قمی