• آخرین اخبار
  • پربیننده ترین اخبار
موقعیت صفحه دوم سمت راست
نتیجه جستجو :
  • کلاهی برای درمان افسردگی

    این کلاه که در پشت خود دارای شبکه ای از سیم های بیرون زده و یک بسته الکتریکی است در حقیقت ابزاری برای تحریک الکتریکی مغز به منظور شناسایی و درمان افسردگی و سکته مغزی است.

موقعیت صفحه دوم سمت چپ